Bliksemafleider

Bliksemafleiders zijn installaties waarmee geprobeerd wordt de elektrische stroom bij blikseminslag afte leiden naar de aarde. Ze zijn met name nodig op gebouwen die hoog boven de omgeving uitsteken of die door constructie, dakbedekking, etc. extra brandbaar of kwetsbaar zijn. Een bliksemafleider bestaat in principe uit een aantal opvangers of opvangdraden en uit een leidingenstelsel dat deze verbindt met de bodem. De opvangers worden geplaatst op punten waar de grootste kans op inslag is.

Omdat vorm en capaciteit van een bliksemafleidingsinstallatie tamelijk nauwkeurig moeten worden berekend (op basis van hoogte, vorm en oppervlak van een gebouwen van het type grond waarop het is gebouwd) is de aanleg ervan specialistenwerk. Bedrijven die zich hiermee bezig houden zijn in het telefoonboek of de ‘gouden gids’ meestal te vinden onder het hoofd ‘Bliksembeveiliging’. Controleer wel regelmatig of het systeem van opvangers en leidingen nog intact is en voorkom beschadiging ervan door werkzaamheden aan het huis en in de tuin.