Bloedarmoede – voorkomen en oorzaken

De voornaamste oorzaak: tekort aan ijzer
Bloedarmoede kan in vele vormen voorkomen. De meest bekende wordt veroorzaakt door een tekort aan ijzer. Men is vermoeid, kortademig of duizelig. Sommige patiënten lijden aan een verstoord gezichtsvermogen, hoofdpijn, slapeloosheid of hartkloppingen. De patiënt kan bleek zien in geen trek hebben. In ernstige gevallen heeft men last van gezwollen enkels. Oudere patiënten kunnen pijn in de borst hebben. Bij de hierboven omschreven sympoomen moet men een dokter raadplegen.

Om bloedarmoede te voorkomen moet men voedsel met voldoende ijzer gebruiken. Ieder buitensporig bloedverlies moet men aan een arts melden. Heeft men last van hevige menstruatie dan is het raadzaam de door de arts voorgeschreven staalpillen nauwgezet in te nemen.