Bloedingen

Hoewel uitwendige bloedingen verontrustend en gevaarlijk kunnen zijn, hebben ze zelden een dodelijke afloop als de verwonding snel behandeld wordt. Leg het slachtoffer neer en verwijder de kleding in de buurt van de wond als dit tenminste geen tijd kost of pijn doet. Druk op de wond met iets dat absorbeert of desnoods met de blote handen, tenzij er een splinter of iets anders in de wond zit. Til vervolgens, als dit mogelijk is, het gewonde lichaamsdeel op zodat het hoger komt te liggen dan het hart. Leg een steriel verband aan als de bloeding opgehouden is. Sijpelt het bloed door het verband heen, haal het er dan niet af, maar leg er nog een verband overheen. Houd het gewonde lichaamsdeel onbeweeglijk op uw knie en let er op dat het bloed niet meer door het verband komt. Houd het verband op zijn plaats. Gebruik hiervoor bijv. een sjaal. Zorg ervoor dat het slachtoffer zich zo min mogelijk beweegt. Geef geen eten of drinken. Roep snel medische hulp in. Laat het slachtoffer niet te lang alleen. Controleer regelmatig de polsslag en de ademhaling en stel de patiënt zoveel mogelijk op zijn gemak.