Boemerang

De boemerang was al bekend in het Stenen Tijdperk en werd gebruikt voor de jacht en tijdens stamoorlogen. Het vormt nu een aardig speeltuig voor oudere kinderen. In handen van kleinere kinderen kan een boemerang echter heel gevaarlijk zijn!

Gooi uitsluitend met een boemerang op een open terrein waar geen gevaar bestaat dat u andere mensen, auto’s, huizen e.d. kunt raken. Ideaal is helder weer met een lichte wind.

Gooi hem schuin tegen de wind in (zoals de tekening aangeeft). U neemt daarbij de punt van de boemerang tussen duim en wijsvinger, de platte kant naar beneden, de bolle kant naar de duim toe gekeerd, en werpt het projectiel in draaiende beweging voorwaarts en schuin omhoog. Als de boemerang op de juiste wijze terugkeert, kunt u hem gemakkelijk weer vangen. Het is goed mogelijk zelf een boemerang te maken. De enige moeilijkheid daarbij is de meest ideale hoek vast te stellen; een hoek van 135′ geeft meestal het beste resultaat.