Borgtocht

Het komt voor dat bijv. een bank iemand alleen geld wil lenen als een ander borg voor hem wil staan. Dit noemt men borgtocht en houdt in dat de bank zijn vordering kan verhalen op degene die borg staat als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Als u borg wilt staan, gaat u de borgtocht aan met de geldverstrekker.

Een waarschuwing is op dit gebied zeker op zijn plaats. Door een bepaalde relatie met de schuldenaar is men soms al te snel geneigd borg voor hem te gaan staan. Vaak lopen schulden lang en u kunt niet weten hoe u er zelf voorstaat op het moment dat de schuld opeisbaar is. Laat degene die de schuld aangaat eerst goed uitzoeken of hij het niet elders zonder borg kan regelen of leen desnoods zelf het geld aan hem uit als u daartoe in staat bent (bent u dit niet, dan kunt u zeker beter geen borg gaan staan).

Als de schuldenaar zijn schuld heeft voldaan, veI:valt de borgtocht automatisch. Betaalt de schuldenaar niet en wordt u als borg aangesproken, dan heeft u wel het recht van regres. Dit houdt in dat u het recht heeft de schuldenaar voor het betaalde bedrag aan te spreken.