Borstpijn

Pijn in de borst kan op een ernstige, zelfs levensbedreigende, ziekte wijzen. Bij een felle, scherpe pijn kan men te maken hebben met een hartaanval. Deze pijnen kunnen van het midden van de borst uitstralen naar de kaak, de armen of de nek. Sommige symptomen van een hartaanval kunnen echter minder dramatisch zijn; zich niet lekker voelen, een samendrukkende pijn, abnormaal zweten of een vol gevoel.

Andere ernstige pijnen op de borst kunnen veroorzaakt worden door een long-embolie of, als men tevens moet hoesten en koorts heeft, longontsteking. Een tijdelijk gebrek aan zuurstof bij het hart kan een borstpijn veroorzaken die men angina pectoris noemt. Elke borstpijn die langer duurt dan twee minuten is serieus genoeg om een arts te raadplegen.

Minder zorgen hoeft men zich te maken als pijnen veroorzaakt worden door indigestie, een verrekte spier of een virus-infectie. Hebt u enige twijfel, ga dan toch even naar de dokter.