Borstwonden

Auto-ongelukken vormen de meest voorkomende oorzaken voor borstletsel. Is de borstwand door een scherp voorwerp doorboord en steekt een gebroken rib naar buiten, dan spreekt men van een zuigende borstwond. Bij het ademhalen wordt lucht naar binnen gezogen, waardoor een gewonde long kan dichtklappen. Als een gebroken rib de longen binnendringt zonder de borstkas te doorboren, dan is er sprake van een gesloten borstwond. Het slachtoffer hoest in zo’n geval helderrood, schuimend bloed op.

Leg een slachtoffer met een open borstwond in een gemakkelijke houding. Help hem iets overeind. Ondersteun de kant van de verwonding. Laat het hoofd op uw knie rusten. Stelp de bloeding door een hand op de wond te leggen. Breng vervolgens een verband aan. Druk niet op de wond als u vermoedt dat er ribben gebroken zijn. Komt er lucht in of uit de long via de wond sluit deze dan luchtdicht af. Leg de arm aan de kant van de wond dwars over de borst van het slachtoffer en ondersteun de arm met een mitella.

Laat ook een slachtoffer met een gesloten borstwond een gemakkelijke houding aannemen. Help hem iets overeind en ondersteun de gewonde kant. Leg de arm aan de gewonde kant dwars over de borst van het slachtoffer, zodat zijn hand op de andere schouder komt te liggen. De arm kan nu ondersteund worden door een zogenaamde verhoogde mitella. Breng één uiteinde van deze mitella naar de schouder aan de nietgewonde kant en het andere eind tot voorbij de elleboog. De mitella hangt zo over de gewonde kant. Schuif de onderkant van de mitella onder hand, arm en elleboog. Pak het uiteinde van de doek aan de gewonde kant en breng dit langs de rug omhoog. De uiteinden aan de voorkant knopen. Vouw ten slotte de punt van de mitella bij de elleboog naar binnen en maak hem vast met een pleister.