Boston

Amerika BostonBoston, de hoofdstad van Massachusetts, domineert niet alleen deze staat, maar heel New England, een gebied dat zes staten omvat en zich uitstrekt van de Canadese grens tot aan de noordelijke buitenwijken van NewYork.

De kolonie Massachusetts werd gesticht in 1629, en Boston in 1630, door puriteinse vluchtelingen die de wijk hadden genomen voor de godsdienstvervolgingen die in het Engeland van die tijd aan de orde van de dag waren. Gedurende de hele koloniale periode bleef Boston een puriteins bolwerk, waar men zich tegen iedere onderdrukking verzette. De Onafhankelijkheidsoorlog begon in de straten van Boston: in 1770 een demonstratie tegen de belastingverhoging, die in bloed gesmoord werd (Boston Massacre); in 1773 een gecostumeerde protestactie tegen de nieuwe thee-accijns (Boston Tea Party); in 1775 de slag bij Bunker Hili; rumoerige revolutionaire groeperingen in Faneuil Hall. Toeristen die de Liberty Trai! volgen, vinden langs deze route alle belangrijke plekken uit dit glorierijk verleden.


De agglomeratie Boston ligt, verspreid over een menigte heuvels, aan een ruime baai bij de monding van de rivier de Charles.
De thans verlaten haven was tot het midden van de 20ste eeuw nog een en al bedrijvigheid, als vissershaven, als koopvaardijen kustvaart haven, en als aankomsthaven van voornamelijk Ierse immigranten.
Dankzij een al vroeg ingevoerde leerplicht beschikte men tijdig over goede arbeidskrachten die konden worden ingezet bij de industrialisatie, waarbij de textiel, scheepsbouwen fijnrnetaal de boventoon voerden. Rond 1930 was de helft van alle Amerikaanse wolen katoenverwerkende fabrieken in Boston en randgemeenten gevestigd. Op dit moment echter zijn ze vrijwel allemaal weggeconcurreerd door de lage-lonenlanden.
BostonGeholpen door het defensiebudget van de federale overheid en onder invloed van de wetenschappelijke traditie (de geboortestad van R.W. Emerson is een broedplaats van geleerden, ingenieurs en technici) hebben nieuwe industrieën de plaats van de oude kunnen innemen. In Boston hebben zich thans grote aantallen firma’s gehuisvest die zich bezighouden met het ontwerpen en vervaardigen van computers, robots, radaren telecommunicatiesystemen, meeten regelapparatuur, farmaceutische produkten, turbines, vliegtuigmotoren en luchten waterzuiveringsapparatuur.
Boston en het nabijgelegen Cambridge zijn beroemd om hun uitstekende universitaire instellingen (Harvard, gesticht in 1636, Boston University, Tufts, Massachusetts Institute of Technology) en vele hogere technische scholen. In deze als ‘denktank’ bekend staande stad ligt het aantal studenten per 1000 inwoners hoger dan waar ook in de Verenigde Staten.
Als financieel centrum komt Boston, na New York, op de tweede plaats. Er zijn een twintigtal banken, zestig verzekeringsmaatschappijen, zo’n vijftig beleggingsfondsen, en er gaat een indrukwekkende massa kapitaal om in het speculatieve circuit.
De stad heeft veel charme en afwisseling te bieden. De oude pittoreske straatjes van Beacon HilI en de voetgangerswijk Faneuil Hall contrasteren scherp met het modernistische Prudential Center.
Tussen de huizen is vrij veel ruimte gelaten, zodat Boston-Centrum maar 590000 inwoners heeft. Zelfs ‘groot Boston’ heeft maar 6 miljoen inwoners, ofwel 47% van de totale bevolking van Massachusetts.