Boter kaas en eieren spel

Teken door middel van twee horizoni tale en twee snijdende verticale lijnen een speelveld van 9 hokjes. De eerste speler zet een X in een van de hokjes, de andere speler een 0 in een ander vakje. Ze gaan hier -om de beurt mee door totdat een van beiden drie van zijn tekens op een rij heeft, horizontaal, verticaal, dan wel diagonaal.

Op dat moment zet de speler een lijn door zijn drie-op-een-rij. Het is natuurlijk de bedoeling dat de spelers het elkaar zo moeilijk mogelijk maken: men moet niet alleen proberen zelf drie-op-een-rij te maken, maar tevens diezelfde pogingen van de tegenstander te dwarsbomen.