Bouwvergunning

Wanneer nodig en waar aanvragen?

Wie plannen heeft om te bouwen of te verbouwen, zal er rekening mee moeten houden dat in de meeste gevallen een bouwvergunning vereist is. U moet deze niet alleen aanvragen bij een uitgebreide verbouwing van uw huis of de bouw van een garage, maar ook bij het optrekken van een schutting, het bouwen van een buitenvolière, het maken van een pergola en vaak ook bij verbouwingen binnenshuis.
Voor het aanvragen van een bouwvergunning moet u bij B & W van uw gemeente zijn. Het is verstandig eerst informatief contact op te nemen met de dienst Bouwen Woningtoezicht om erachter te komen of een bouwvergunning inderdaad nodig is, welke gegevens, tekeningen enz. u moet verstrekken en of uw plannen kans maken te worden goedgekeurd. Er wordt gekeken of het bouwplan niet in strijd is met het bestemmingsplan, de bouwverordening of eventuele monumentenregelingen. Bij uitwendige veranderingen aan huis of schuur zal vaak ook de Welstandscommissie worden geraadpleegd, die bekijkt of een en ander in de bestaande omgeving past. B & W kunnen u ook inlichten over mogelijke subsidies op de bouw of verbouw.
B & W moeten onder normale omstandigheden binnen twee maanden over de aanvraag van de bouwvergunning beslissen. Deze termijn kan eenmaal met twee maanden worden verlengd, terwijl de beslissing soms ook kan worden aangehouden. U kunt binnen 30 dagen tegen de beslissing in beroep gaan bij de gemeenteraad en vervolgens in hoogste instantie bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State.
De kosten van een bouwvergunning bestaan uit legeskosten en vormen een percentage van de bouwsom. Deze legeskosten verschillen van gemeente tot gemeente en kunnen soms vrij aanzienlijk zijn.

Geef een reactie