Bowling

Bowling is de Amerikaanse versie van het Europese kegelen, waarbij een bal langs een houten baan wordt gerold, teneinde de tien aan het einde van de baan in een driehoek opgestelde pins omver te gooien. Het idee om een aantal kegels op de grond te zetten en ze vervolgens met een bal omver proberen te werpen, stamt al van vóór de 14de eeuw. Het is bekend dat de Franse koning Karel v het spel vanwege de waanzinnig hoge inzetten verbood. Tijdens de regering van Lodewijk XIV was het erg populair in Parijs. Ook in Siam werd het kegelspel al vele, vele eeuwen geleden beoefend.

In het begin van de 19de eeuw hebben de Hollanders het kegelen waarschijnlijk in Noord-Amerika geïntroduceerd. Vast staat dat het rond 1840 veel gespeeld werd in New York en omstreken. Het werd in de openlucht gedaan, met 9 kegels. In 1895 werden uniforme spelregels opgesteld en werd het aantal pins officieel vastgesteld op 10. Thans zijn de (overdekte) bowlingbanen in hoge mate geautomatiseerd.

Eenvoudig kegelspel
Met vrienden buiten in de zon kunt u beter het aloude Europese kegelen beoefenen. Daartoe stelt u 9 kegels op, in een vierkant in drie rijen, met een onderlinge afstand van 45 à 50 cm. De deelnemers proberen van een afstand van 8 tot 10 m met een of meerdere ballen de kegels omver te gooien. Voor de puntentelling zijn 2 manieren: a) u telt het aantal worpen dat een speler nodig heeft om alle kegels om te krijgen; b) de spelers gooien om de beurt en voor elke omgeworpen kegel rekent u 1 punt.

Bowling spelen in:
– Utrecht
– Haarlem
– Maarssen
Houten
–  Overhees
Rotterdam zuidplein
Rotterdam dok 99 cafe
Amsterdam Knijn bowling