Brancards – Improviseren met stokken en jassen

Iemand die ernstig gewond is, mag uitsluitend vervoerd worden als dat dringend noodzakelijk is; bijvoorbeeld als het slachtoffer in de buurt van een brand of een gaslek ligt. Ook als zijn toestand zodanig is dat behandeling in een ziekenhuis nodig is, zal de gewonde vervoerd moeten worden. Als de situatie het toelaat, moet u echter altijd proberen te wachten tot er deskundige hulp ter plekke aanwezig is. Ondeskundig vervoer kan bijzonder ernstige gevolgen hebben en kan in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn.

Moet het slachtoffer verplaatst worden en is er geen brancard bij de hand, dan is het goed mogelijk om met behulp van stokken en jassen een brancard te improviseren. Ook kan een platte, stevige plank, bijvoorbeeld een deur, gebruikt worden. Trek de mouwen van twee of drie dichtgeknoopte jassen naar binnen en steek er aan beide kanten een stevige stok doorheen. Bij het gebruik van bezems legt men de ene borstel omhoog en de andere omlaag. Zorg dat alle knopen, ritssluitingen e.d. van de jas gesloten zijn; dat geeft een steviger geheel. Probeer zo mogelijk met een niet-gewonde of de brancard het gewicht van het slachtoffer risicoloos kan dragen.

De manier waarop de gewonde op de brancard gelegd wordt, is afuankelijk van zijn verwondingen en van het aantal beschikbare helpers. Bent u met zijn tweeën, dan is de ideale methode het slachtoffer samen op zijn niet gewonde zij te leggen en de brancard langzaam onder hem te schuiven.