Budgettering – Uw uitgaven in de hand houden

Het maken van een budget helpt u uw lopende uitgaven te overzien en geld apart te leggen voor grotere uitgaven op langere termijn. Door uw uitgaven te plannen aan de hand van uw (deels toekomstige) inkomsten kunt u vaststellen of bepaalde wensen financieel haalbaar zijn en hoe u ze eventueel haalbaar kunt maken. Een budget maakt u voor een bepaalde periode, bijv. voor de termijn tussen twee salarisontvangsten. U kunt natuurlijk ook een andere termijn kiezen als u dat wenselijker vindt.

Schatten van uw inkomen
Tel uw netto inkomsten in de vorm van salaris, bijverdiensten enz. op. Werkt uw echtgenoot of echtgenote ook, dan telt u zijn of haar inkomsten er vanzelfsprekend bij.

Maakt u een budget voor een lange periode, dan verhoogt u deze inkomsten met vakantiegeld, bonussen, ontvangen rente, dividend op aandelen enz. Plan op basis van de inkomsten waarvan u volkomen zeker bent. Ontvangt u geen salaris maar werkt u voor uzelf, dan kunt u zich op het vorige jaar baseren, tenzij er aanzienlijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Als het het gemakkelijkste is tot een jaartotaal te komen, kunt u dit door deling terugbrengen tot een maandof weekbudget.

Schatting van de uitgaven
De uitgaven zijn te verdelen in vaste en variabele kosten. Vaste kosten zijn o.a. huur, energiekosten, verzekeringen, telefoon, aflossingen op leningen of hypotheken, onroerend-goedbelasting, vaste giften enz. De variabele kosten zijn de wisselende uitgaven voor de huishouding, zoals boodschappen, maar ook autokosten, reparaties in huis en aan de auto, kleding, theaterbezoek enz.

Budgetteren
Heeft u een zo nauwkeurig mogelijke schatting van inkomsten en vaste en variabele uitgaven gemaakt, dan kunt u uitrekenen hoeveel geld er nog overblijft om aan bijzondere uitgaven te besteden of om te sparen. Overschrijden de geschatte uitgaven de inkomsten, dan zult u op bepaalde posten moeten bezuinigen. Doe dit in overleg en op realistische wijze: als u bezuinigingen invoert die later niet waar zijn te maken, valt uw budget als een kaartenhuis in elkaar.

Hanteer een budget ook niet te star: bijstelling na verloop van tijd is geen schande en bij krappe budgetten onontkoombaar. Zowel de inkomsten als de prijzen zijn immers aan verandering onderhevig.