Burenrecht

Afgezien van uw familieleden en collega’s heeft u misschien wel het meeste met uw buren te maken. Het is dan ook belangrijk dat u een goede verstandhouding tracht te onderhouden. De belangen van buren kunnen echter weleens strijdig zijn. In het Burgerlijk Wetboek is over het burenrecht niet zo bar veel geregeld en bovendien is dit niet van dwingende aard: men kan er via gemeentelijke verordeningen of overeenkomsten tussen buren van afwijken.

Als er problemen ontstaan, hebben deze dikwijls betrekking op de tuin. Zo is de erfafsluiting op de I eigendomsgrens gemeenschappelijk bezit dat op gezamenlijke kosten moet worden onderhouden. U mag zonder toestemming van de buurman geen heggen binnen een afstand van 2 m van diens terrein aanplanten. De buurman is gerechtigd overhangende takken af te snijden, als u dit na een verzoek hierom niet zelf doet.

Sluit uw grond niet aan op een openbare weg of vaart, dan kunt u het recht van uitweg verlangen. U bent van uw kant verplicht eventuele schade te vergoeden.

Op grond van onrechtmatige daad kunnen problemen met buren soms wel voor de rechter worden gebracht.

U kunt hierbij denken aan geregelde stankoverlast, geluidsoverlast enz.