Category Archives: Algemeen

Paspoort – Wanneer en waar nodig, hoe aan te vragen

Als u van plan bent naar het buitenland te reizen, dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort (sommige landen, zoals België, de Duitse Bondsrepubliek en Frankrijk, accepteren van toeristen ook een paspoort dat niet langer dan 5 jaar is verlopen). Kinderen tot 16 jaar mogen bijgeschreven staan op het paspoort […]

Pakkingen – Verbindingen water-, gasen stoom dicht maken

‘Pakking’ is een begrip waaronder alle materiaal wordt samengevat, dat bestemd is om vloeistof-, gasen stoomlekkages in vaste of bewegende verbindingen te voorkomen. Afl1ankelijk van de toepassing kunnen pakkingen uit velerlei materiaal vervaardigd zijn; van het eenvoudige ‘kraanleertje’ van leer of kunststof tot de veel gecompliceerdere afdichtingen van lood, asfaltbitumen, asbest en koper. Sommige pakkingen […]

Praatpalen

Langs de meeste autosnelwegen en enkele provinciale wegen staan praatpalen, waarmee een gestrande automobilist rechtstreeks in contact kan treden met een wegenwachtstation. Aan de hectometerpaaltjes langs deze wegen zitten gele verwijzingsbordjes, die aangeven in welke richting u de dichtstbijzijnde praatpaal aantreft. De praatpalen staan op een onderlinge afstand van ca. 2 km.

Negatieven afdrukken

Fotografische afdrukken kunt u maken zonder daarvoor een door een camera gemaakt negatief te gebruiken. Elk materiaal dat licht doorlaat, is geschikt. De meest eenvoudige manier is, dat u een negatief maakt door op papier een tekening te maken. Druk dit papieren negatief dan in contact af op een vel zeer dun fotografisch papier en […]

Naturalisatie

Wie buitenlander is en in Nederland woont, kan de wens koesteren Nederlander te worden. Op grond van de Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap zijn hier mogelijkheden voor. Men moet een verzoek hiertoe indienen bij het ministerie van Justitie. Voorwaarden die voor inwilliging worden gesteld zijn: men moet meerderjarig zijn en aan kunnen tonen dat […]

Bouwpakket Douche

Verscheidene fabrikanten bieden een aantal typen inbouwdouches aan. Deze zijn vooral bedoeld voor oudere huizen met een beperkte sanitaire inrichting of bieden een relatief goedkope mogelijkheid voor het installeren van een extra douche in logeeren kinderkamer. Bij de aankoop van zo’n bouwpakket dient men op uiteenlopende dingen te letten. In de eerste plaats is het […]

Asfaltpaden repareren

Bescherm asfaltpaden door jaarlijks een laagje asfaltcoating op petroleumbasis aan te brengen. Het middel is te koop bij de bouwmaterialenhandel. Veeg het pad schoon, breng (in gedeeltes) de coating aan en smeer ze met een borstel uit. Breng na 48 uur een tweede laag aan. Scheuren en gaatjes vullen Repareer scheuren en gaatjes in een […]

Hout

Van de verschillende soorten houten buitenbetimmering komt die met zogenaamde rabatdelen het vaakst voor. Hierbij overlappen de delen elkaar enigszins. Rabatdelen, die in drie standaardmaten verkrijgbaar zijn, worden aangebracht op houten regels. Deze zijn op onderlinge afstanden van 40 of 45 cm op de muur bevestigd. Zorg ervoor dat de regels géimpregneerd zijn tegen rot.

Huuropzegging

Huuropzegging moet altijd schriftelijk gebeuren per aangetekende brief of bij deurwaardersexploit. De opzeggingstermijn is voor de huurder de termijn tussen twee huurbetalingen met een maximum van drie maanden, voor de verhuurder van minimaal drie maanden, vermeerderd met een maand voor elk jaar dat de huurder de woning heeft gehuurd, maar met een maximum van zes […]

Groupon

Groupon is een website die elke dag een unieke en goedkope deals aanbiedt. De aanbiedingen zijn elke dag anders; het kan gaan om een waardebon van 50euro voor 9 euro bij een bekende winkel, een attractie  met 50% korting, een hapje eten bij een restaurant of een kaartje voor een festival. De werking van het […]

Huwelijk formaliteiten

Van een voorgenomen huwelijk moet aangifte worden gedaan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats van een van de partners of, bij minderjarigen of onder curatele gestelden, in de woonplaats van degene die het wettelijk gezag over hen heeft. Wil het aanstaande paar ergens anders de huwelijksplechtigheid laten voltrekken, dan moeten ze […]