Category Archives: Financieel en Zakelijk

Groupon

Groupon is een website die elke dag een unieke en goedkope deals aanbiedt. De aanbiedingen zijn elke dag anders; het kan gaan om een waardebon van 50euro voor 9 euro bij een bekende winkel, een attractie  met 50% korting, een hapje eten bij een restaurant of een kaartje voor een festival. De werking van het […]

Huis kopen – Waar u op moet letten en aan moet denken

Met het kopen van het huis doet u waarschijnlijk de hoogste aanschaf van uw leven, dus doe dit weloverwogen en zonder haast. Verkopers zullen u proberen onder druk te zetten door met andere potentiële kopers te schermen, maar daar moet u zich niets van aantrekken: een werkelijk uniek aanbod komt uiterst zelden voor. &aliseer u […]

Huursubsidie

De zogenaamde individuele huursubsidie is een overheidsmaatregel om te zorgen dat een woning betaalbaar blijft, ook voor wie een laag inkomen heeft. Deze subsidie moet u bij de gemeente aanvragen. Soms wordt de huursubsidie rechtstreeks aan de verhuurder betaald; de huurder betaalt dan de huurprijs onder aftrek van de subsidie. De subsidieregeling kent vier groepen: […]

Aandeel

Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft. Alle aandeelhouders samen kunnen economisch gezien als eigenaren van de vennootschap worden beschouwd, hoewel ze dat strikt juridisch gezien niet zijn. Een aandeel geeft zeggenschap in de onderneming en men kan winstuitkeringen in de vorm van dividend ontvangen. Een aandeel […]

Huurverhoging

Voor een aantal categorieën woningen wordt de huurprijs op grond van de Huurprijzenwet door de minister vastgesteld. Het betreft hier hoofdzakelijk met subsidie gebouwde of verbouwde woningen en onbewoonbaar verklaarde woningen. Bij de overige woningen zijn huurder en verhuurder vrij jaarlijks een nieuwe huurprijs af te spreken, maar de wet geeft normen aan. Bij een […]

colportage – verkoop aan huis

Onder colportage verstaat de wet het ongevraagd te koop aanbieden van goederen of diensten bij u thuis of op groepsbijeenkomsten. Heeft u iets op een doorlopende demonstratie van een of ander produkt gekocht bij een verkoper die u apart heeft genomen, dan is er geen sprake van colportage en valt de verkoop niet onder de […]

Huis verkopen

Als u uw huis wilt verkopen, kunt u dat op drie manieren aanpakken: u kunt het geheel in eigen hand houden, een makelaar inschakelen of het huis laten veilen. In het laatste geval onderhandelt u niet zelf met eventuele kopers; de verkoopprijs komt tot stand door loven en bieden tussen de potentiële kopers. Meer inlichtingen […]

Budgettering – Uw uitgaven in de hand houden

Het maken van een budget helpt u uw lopende uitgaven te overzien en geld apart te leggen voor grotere uitgaven op langere termijn. Door uw uitgaven te plannen aan de hand van uw (deels toekomstige) inkomsten kunt u vaststellen of bepaalde wensen financieel haalbaar zijn en hoe u ze eventueel haalbaar kunt maken. Een budget […]

Regels bij ontslag nemen of krijgen

Wilt u als werknemer ontslag nemen, dan kunt u dit vrij doen, mits u de opzegtermijn maar in acht neemt. De lengte hiervan is voor zowel werknemer als werkgever wettelijk vastgelegd, maar bij C.a.o. mag hier binnen zekere grenzen van worden afgeweken. Na beëindiging van de dienstbetrekking wordt er wat betreft loon, vakantiegeld en dergelijke […]

Historische koers van ING groep

Bedrijfsnaam : ING Groep NV Hoofdkantoor gevestigd in Nederland Bedrijfstype : Bank Contactgegevens : ING House, 1081 KL Amsterdam Tel. +31 (0)20 541 5411 Datum Slot Koers 12-4-2011 9,07 11-4-2011 9,19 8-4-2011 9,22 7-4-2011 9,12 6-4-2011 9,15 5-4-2011 9,00 4-4-2011 9,08 1-4-2011 9,18 31-3-2011 8,93 Kijk hier voor de actuele koers van ING

AOW – Algemene Ouderdomswet

Iedere ingezetene van Nederland is verplicht verzekerd volgens de Algemene Ouderdomswet. U heeft recht op een staatspensioen als u 65 bent, maar bent tot die leeftijd ook premieplichtig over alle gewerkte jaren vanaf uw 15de. Wie gedurende een bepaalde periode geen AOW heeft betaald, bijv. omdat hij in het buitenland verbleef, krijgt geen volledig pensioen. […]

Hypotheek

Een huis is duur en daarom beschikt een koper maar zelden over voldoende geld om het contant te betalen. Als u een huis koopt, kunt u gewoonlijk met dit als onderpand geld bij de bank lenen. Men spreekt dan van een hypothecaire lening. Er zijn verschillende soorten hypothecaire leningen wat betreft de manier van aflossen […]

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan mondeling worden gesloten, maar ter voorkoming van latere moeilijkheden is een schriftelijke vastlegging aan te raden. Sommige zaken kan men onderling in het contract regelen, maar in veel gevallen geeft de wet dwingende voorschriften. Zo mag de verhuurder geen sleutelgeld vragen en moet hij een waarborgsom na beëindiging van de huur met […]