Category Archives: Financieel en Zakelijk

Wat zijn creditcards en hoe werkt het systeem

Creditcards kunt u als een vorm van krediet beschouwen. Er zijn verschillende bedrijven die creditcards uitgeven, op vertoon waarvan u bij aangesloten zaken, restaurants enz. zonder contant geld kunt kopen, eten enz. Bekende voorbeelden zijn Visa, Master, Diners Club, Eurocard en American Express. De rekening gaat naar de uitgever van de kaart, die deze betaalt […]

Bekeuring krijgen

U kunt op twee manieren een bekeuring krijgen, nadat de politie heeft geconstateerd dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. U kunt aangehouden worden, bijv. na te snel rijden, waarna de agent u een kennisgeving van bekeuring overhandigt. Het kan echter ook zijn dat u deze kennisgeving onder uw ruitewisser aantreft, bijv. na fout parkeren. […]

Incasso

Stel u op de hoogte van de betalingsvoorwaarden als u een transactie aangaat. Bij contante betaling ontstaan er weinig problemen. Indien de nota een vervaldatum vermeldt, moet u zich daaraan ook houden. Vaak wordt in de leveringsen betalingsvoorwaarden aangegeven wat er gebeurt als u niet tijdig betaalt. Meestal is bepaald dat bij niet tijdige betaling […]

Belastingcontrole

Indien de fiscus u benadert voor nadere inlichtingen, hoeft dit geen reden te zijn voor paniek, vooropgesteld dat u uw aangiftebiljet ook werkelijk nauwgezet en naar beste weten heeft ingevuld. Eventuele fouten in de aangifte zullen dan vaak ook als zodanig worden geaccepteerd en alleen tot correctie aanleiding geven. Meestal zal de inspecteur u schriftelijk […]

Invullen van het aangifte biljet

U bent wettelijk verplicht een aan u uitgereikt aangiftebiljet stellig en zonder voorbehoud in te vullen en het tijdig aan de inspecteur terug te zenden. Heeft u vóór 1 juli van het betreffende jaar nog geen aangiftebiljet inkomstenbelasting ontvangen, dan bent u wettelijk verplicht de inspecteur schriftelijk om toezending te verzoeken als u vermoedt dat […]

Bezwaar maken tegen een belastingaanslag

Wanneer en hoe bezwaar maken tegen een aanslag Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, staan u geen rechtsmiddelen ten dienste om daar wat aan te doen. Op uw schriftelijk verzoek zal de inspecteur echter meestal bereid zijn de aanslag te verminderen, mits u aannemelijk kunt maken dat […]

Inventaris

Maak inventarislijsten van elke kamer Na inbraak of brand en bij verhuur .,an een gemeubileerd huis is het handig als er nauwkeurige inventarislijsten zijn, zeker indien op zo’n lijst tevens merknamen staan, types en serienummers, de ouderdom en de staat waarin de bezittingen zich bevinden. Vaak zijn modelboekjes met dergelijke lijsten gratis te krijgen bij […]