Wat is codicil en in welke gevallen mogelijk?

Wat is codicil en in welke gevallen mogelijk?
Als u wilt dat na uw dood bepaalde zaken anders worden geregeld dan de wet voorschrijft, kunt u dit vastleggen in een testament een codicil. Het verschil is dat aan een testament een notaris te pas moet komen en dat u met een codicil slechts een aantal, vast omschreven zaken kunt regelen.

Bij codicil kunt u alleen de volgende wilsbeschikkingen maken: de aanstelling van een executeur-testamentair; de lijkbezorging (begrafenis, crematie, terbeschikkingstelling van het stoffelijk overschot aan de wetenschap of organen voor transplantatie); het vermaken van kleding en andere lijfstoebehoren, sieraden en bijzondere meubelen.

U dient een codicil eigenhandig te schrijven, te ondertekenen en te dagtekenen. U kunt het herroepen door het eenvoudig te vernietigen, of in een later testament. Het codicil mag u zelf bewaren, maar als u er zeker van wilt zijn dat het na uw dood voor de dag komt, kunt u het het beste bij een notaris in bewaring geven.

Codicil Testament Voorbeeld: