colportage – verkoop aan huis

Onder colportage verstaat de wet het ongevraagd te koop aanbieden van goederen of diensten bij u thuis of op groepsbijeenkomsten. Heeft u iets op een doorlopende demonstratie van een of ander produkt gekocht bij een verkoper die u apart heeft genomen, dan is er geen sprake van colportage en valt de verkoop niet onder de Colportagewet.

Is er wel sprake van colportage, dan heeft u een terugtredingsrecht. De verkoper moet het contract bij de Kamer van Koophandel laten registreren. Vanaf dat moment gaat een bedenktijd of afkoelingsperiode in van acht dagen. U hoeft in die tijd nog niets te betalen en kunt de koop zelfs ongedaan maken door de verkoper aangetekend een briefje te sturen waarin u meedeelt van de koop af te zien. Dit briefje zit als formulier reeds bijgesloten bij de kopie van het contract dat u als koper heeft ontvangen.
consuwijzer.nl