Controleren en vervangen van autozekeringen

Wanneer een elektrisch accessoire of de verlichting defect is, kan de oorzaak een doorgebrande zekering zijn. Deze hebben namelijk tot taak de elektrische circuits van de auto te beschermen. Bij overbelasting van een dergelijk circuit slaat de zekering door, waardoor het desbetreffende onderdeel en de bedrading niet worden beschadigd.

Auto_Zekering_goed_kapot

De zekeringhouder zit doorgaans in het dashboardkastje, bij de bestuurdersplaats onder het dashboard of onder de motorkap (raadpleeg de handleiding bij uw auto). Bij sommige auto’s kunt u de zekeringen stuk voor stuk controleren door het dekseltje van de zekeringhouder te verschuiven (er gaat een lampje branden als de zekering in orde is). Heeft uw auto deze voorziening niet en kunt u met het blote oog niet zien of de zekering is doorgebrand, dan moet u een 12-volts testlampje gebruiken met een puntige teststift. Deze houdt u eerst tegen het ene en vervolgens tegen het andere uiteinde van de gemonteerde zekering, terwijl u de krokodilklem op een ijzeren bout van de auto heeft geklemd. In beide gevallen moet het testlampje gaan branden. Is dit niet het geval, dan vervangt u de zekering door een nieuwe van precies hetzelfde type en dezelfde (erop aangegeven) maximale stroomsterkte. Brandt de nieuwe zekering vrijwel direct weer door, dan moet u eerst de fout in de stroomkring opsporen.

Voorbeelden van Zekeringkasten:

Zekeringkast_voorbeelden

Let op! Maak nooit een tijdelijke zekering van een stukje zilverpapier of iets dergelijks. Dit kan tot ernstige schade leiden aan het accessoire of de bedrading Zorg steeds voor reserve-zekeringen.