Dammen

Dammen wordt gespeeld met 20 witte en 20 zwarte schijven. De ene speler probeert de andere speler te verslaan, door d.m.v. ‘slaan’ alle stenen van de tegenstander van het bord te verwijderen.

Bij het begin van het spel wordt het bord zo geplaatst, dat elk van de spelers links op de voor hem onderste rij een donker speelveld heeft. Volgens internationale bepalingen wordt gespeeld op de donkere velden; in Frankrijk bijvoorbeeld speelt men echter op de lichte velden. De (donkere) speelvelden zijn genummerd van 1 t/m 50, van boven naar beneden en van links naar rechts. In de beginopstelling heeft zwart schijven op 1 t/m 20, en wit op 31 t/m 50. De spelers doen hun zetten om de beurt.

Een zet wordt altijd schuin vooruit gedaan. Bij ‘slaan’ wipt u over een vijandelijke schijf naar het daaropvolgende vrije speelveld, waarna u de schijf van de tegenstander van het bord wegneemt. Slaan mag ook achteruit, slaan is bovendien verplicht. Een witte schijf die weet door te dringen tot de velden 1, 2, 3, 4 of 5 en een zwarte schijf tot de velden 46, 47, 48, 49 of 50, wordt tot ‘dam’ gekroond door er een tweede schijf van dezelfde kleur op te zetten. Een dam mag men vooruit en achteruit zetten op de schuine lijn waarop hij staat, zover deze vrij is. De dam kan daarbij elke vijandelijke schijf waarachter een of meer vrije velden zijn, slaan. Meerslag gaat altijd voor, d.w.z. u moet bij verschillende slagmogelijkheden het grootste aantal schijven slaan. U mag bij het slaan wel tweemaal hetzelfde veld passeren, maar niet tweemaal dezelfde schijf. Damslag gaat niet voor. Wie aan zet is en niet meer kan spelen, heeft verloren.

Een zet wordt altijd door twee cijfers aangegeven: het nummer van het veld van vertrek en dat van het veld van aankomst.

Online dammen spelen:
spelletjes.nl

Geef een reactie