De meest eenvoudige meditatie techniek

Er bestaan diverse vormen van meditatie. Beoefenaars zijn er van overtuigd dat mediteren kan leiden tot bewustzijnsverruiming, en zelfs tot een soort geestelijke verlichting. Een aantal meditatievormen is al bijzonder oud en stamt vaak uit Oosterse beschavingen.


Deskundigen beweren dat de moderne, meer praktische vorm van mediteren de bloeddruk kan verlagen, de kans op stress verminderen en een gevoel van welbevinden kan vergroten. De geest wordt namelijk een poos afgesloten van indrukken van buitenaf, en de voortdurende gedachtenstroom wordt even tot rust gebracht.
Eenvoudige basistechniek

Kies een rustig plekje waar u niet gestoord wordt en waar u niet afgeleid kunt worden. Ga zo comfortabel mogelijk zitten en sluit de ogen. Ontspan het gehele lichaam, van uw kruin tot uw tenen. Denk u dan iets rustgevends in -bijvoorbeeld een mooie blauwe lucht of een vriendelijke groene weide -of concentreer u op een woord of een bepaald zinnetje, wat u dan in gedachten onafgebroken herhaalt. Wanneer uw gedachten en/of gevoelens u toch afleiden, moet u zich op datgene wat u daarvoor gekozen hebt -dat ene woordje bijvoorbeeld -blijven concentreren. In tijden van spanning en stress en grote drukte zal dit moeilijk zijn, maar wanneer u volhoudt, zullen de afleidende gedachten langzaam maar zeker vervagen. Na zo’n 15 à 20 minuten van volkomen rust doet u uw ogen weer open, blijft nog enkele minuten zitten en keert dan weer terug naar de dagelijkse beslommeringen.