Depressie

Depressie is een toestand van neerslachtigheid die de meeste mensen wel eens hebben meegemaakt, maar die een ziekte wordt als het langdurig of hevig is. De patiënt is niet geïnteresseerd in het dagelijkse leven, mist het gevoel voor eigenwaarde en levert slechte werkprestaties. Huilbuien komen vaak voor evenals verlies van eetlust. Het geheugen wordt minder en men heeft last van slaapstoornissen. In ernstige gevallen kan er een neiging tot zelfmoord optreden.

Dikwijls ontstaat een depressie door een nare gebeurtenis zoals een sterfgeval, een scheiding of een ont.

Om de patiënt te helpen is het belangrijk hem ervan te overtuigen dat een depressie overgaat, dat u van hem houdt en dat hij nodig is. Moedig hem of haar aan een zo normaal mogelijk leven te leiden.