Deurwaarder

Een deurwaarder is een ambtenaar die belast is met het overhandigen van dagvaardingen, het ten uitvoer leggen van rechterlijke uitspraken en het dienst doen bij de terechtzittingen in het arrondissement waarin hij is aangesteld. Hij wordt door de Kroon benoemd.

Heeft, bijvoorbeeld, een rechterlijk vonnis betrekking op de betaling van een geldbedrag, dan zal de deurwaarder dit vonnis eerst moeten ‘betekenen’. Dit houdt in dat hij de schuldenaar een dwangbevel overhandigt, waarin hij deze beveelt binnen twee dagen aan zijn verplichtingen te voldoen en de kosten van het dwangbevel te betalen. Betaalt de schuldenaar niet, dan wordt beslag gelegd op de roerende en soms ook onroerende goederen van de schuldenaar. De deurwaarder verkoopt deze vervolgens in het openbaar en uit de opbrengst hiervan worden deurwaarder en schuldeiser betaald. De tarieven van deurwaarders liggen bij Koninklijk Besluit vast. Indien nodig, kan de deurwaarder bij de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken de assistentie van de politie inroepen.