Diersporen herkennen

dierspoor eekhoornVan de vele dieren in onze natuur leiden vooral de zoogdieren vaak een verborgen leven. Maar als u buiten goed oplet, kunt u tal van sporen opmerken die hun aanwezigheid verraden. U vindt sporen (bij zoogdieren meestal prenten genoemd) in de sneeuw, maar ook in het modderige of natte zand langs rivieren en beken.

De prenten van hond en vos zijn duidelijk te onderscheiden. Die van de hond zijn breed, met dikwijls gespreide voortenen, terwijl de prenten van de vos smal zijn, met dicht aaneengesloten voortenen. De prenten van een das zijn veel ronder en groter, en geven vijf duidelijke tenen te zien. Een vossespoor in de sneeuw is vrijwel lijnrecht, doordat het dier de achterpoten midden onder het lijf in de prenten van de voorpoten zet. Een hond zet zijn poten aan beide zijden van de lichaamsas en plaatst daarbij de achterpoten niet in de prenten van de voorpoten. Een das loopt met naar binnen gerichte voeten, waarbij de achterprenten de voorprenten vaak gedeeltelijk overlappen. De sporen van een kat worden gekenmerkt door het ontbreken van nagelafdrukken.

hondenspoor

vossenspoor

kattenspoor

Bij de herten herkent u de prenten aan hun formaat: edelhert 85 mIn lang en 65 mIn breed, damhert 65 mm lang en 40 mIn breed, ree 45 mm lang en 35 mIn breed. Heeft een edelhert op zachte grond gelopen, dan zijn ook de afdrukken van de bijhoeven te zien.

hertenspoor

dierspoor egel

In het glibberige slib langs de waterkant kunt u soms zeer gedetailleerde prenten ontdekken van kleine zoogdieren. Woelratsporen verschillen van de sporen van de bruine rat door de kleinere (tot 25 mm lange) achtervoet. Bij de bruine rat is deze laatste minstens 35 mm lang. Muizen en ratten hebben alle aan de voorvoet vier, aan de achtervoet vijf tenen. Bij huismuis en zwarte rat laat de staart een sleepspoor achter.

muizenspoor

Hazen en konijnen, ten slotte, plaatsen de lange achtervoeten meestal vóór de voorvoeten. De lange prenten van de achtervoeten zijn bij de haas 6 cm, bij het konijn max. 4 cm lang.

hazenspoor

mollenspoor

reeenspoor