Eerste hulp bij bewusteloosheid

Bewusteloosheid kan ontstaan door het niet normaal functioneren van de hersenen. Is men, ook maar heel even, bewusteloos geweest dan moet men altijd een arts raadplegen. Er zijn drie stadia van bewusteloosheid. Men kan er één ondergaan of ze alle drie tegelijk doormaken. Is een patiënt doezelig dan kan hij vrij eenvoudig wakker geschud worden. Soms kan hij vragen beantwoorden. Bij echte bewusteloosheid reageert het slachtoffer heel verward of helemaal niet op vragen. Ligt iemand in coma dan kan hij niet onmiddellijk gewekt worden. Hij ligt roerloos en reageert in het geheel niet. Treft men een slachtoffer in een van bovengenoemde situaties aan, controleer dan eerst of hij ademt. Luister door uw oor bij zijn mond en neus te houden. Kijk of zijn borst op en neer gaat of laat uw hand luchtig op zijn borst rusten. Haalt het slachtoffer adem, veeg dan met de wijsvinger eventueel aanwezig bloed, speeksel of slijm uit zijn mond. Ademt hij niet, pas dan Oorzaken:

Bewusteloosheid, een gevolg van een bewustzijnsstoornis kan ve.le oorzaken hebben. Is het een gevolg van een tekort aan bloedtoevoer naar de hersenen dan kan men de oorzaak zoeken in een aanval van flauwvallen tijdens de zwangerschap, bloedverlies, te lang staan of ouderdom Minder waarschijnlijk is het een gevolg vaneen hartblock of ademnood ;

Is de bewustzijnsstoornis een gevolg van een contro!ever1ies van de hersenen dan kan men de oorzaak zoeken in een hersenschudding of hoofdletsel. Minder waarschijnlijk, maar welmogeijk, zijn koortsstuipen, epilepsie, geboorteafwij.king aan de hersenen, tumor, beroerte ot hersenvliesontsteking kunstmatige ademhaling toe. Maak knellende kleding los. Leg hem in een stabiele zijligging en zorg voor voldoende frisse lucht. Controleer het slachtoffer op andere verwondingen. Waarschuw uiteraard zo snel mogelijk een arts. Kijk of de patiënt persoonlijke gegevens bij zich draagt.

Geef een reactie