Eerste hulp

Kleine verwondingen aan een van de ogen moeten. met de grootste zorg behandeld worden om complicaties te voorkomen.

Leg op een blauw oog direct na de verwonding, een koude, vochtige doek. Bij een klap op het oog kan er tijdelijk enige vermindering in het
gezichtsvermogen optreden nadat
het oog geraakt is. Leg ook in dit geval een koud kompres op het oog en waarschuw een arts.

Heeft men een chemische stof in het oog gekregen, dan moet men deze stof onmiddellijk verwijderen door het oog wijd open onder zacht stromend water te houden. Til bovenen onderlid op zodat het water er tussen kan komen. Doe dit minstens vijf minuten. Ga meteen naar een arts en neem de verpakking van het chemi” sche middel mee.

Letsel waarbij het oog doorboord wordt, vraagt om onmiddellijke medische aandacht. Doe niets voordat een arts de wond heeft onderzocht. Beweging van het oog kan de toestand verergeren. Beperk de oogbewegingen door op elk oog een steriel gaasje te leggen.