Eerste Wereld oorlog

De Eerste Wereld oorlog was het gevolg van de gespannen toestand tussen de verschillende landen. Het Duitse keizerrijk was een machtige staat geworden en had zich zwaar bewapend. Ook andere Europese landen gingen dit doen.

De aanleiding tot de oorlog was de moord op aarts hertog Frans Ferdinand van Oostenrijk te Sarajewo. Oostenrijk verklaarde Servië de oorlog. Rusland hielp Servië, en Duitsland schaarde zich achter Oostenrijk. Engeland en Frankrijk verklaarden de oorlog aan Duitsland. In 1914 vielen de Duitsers België binnen, om via dit land Frankrijk in de rug aan te vallen. De beslissing bleef uit en de rest van de oorlog lagen de legers in loopgraven tegenover elkaar. Duitse duik boten lieten alle schepen zinken, die goederen vervoerden naar Frankrijk en Engeland. Dit was de reden waarom ook Amerika zich tegen Duitsland keerde.
In Duitsland waren velen de oorlog moe en er brak een revolutie uit. In 1918 werd de wapenstilstand gesloten.

Nederland bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal, wat wil zeggen dat dit land niet aan de oorlog deelnam. Wel werden alle soldaten onder de wapenen gehouden om zo nodig de grenzen te kunnen verdedigen. Omdat er tijdens de oorlog geen handel gevoerd kon worden, beleefde ook Nederland een tijd van grote armoede. Om in de toekomst zo’n grote oorlog te voorkomen, werd door de landen de Volkenbond opgericht.