Effectenbeurs

Een beurs is een soort markt, geen gewone markt waar je goederen en gebruiks voorwerpen kunt kopen, maar voor het kopen en verkopen van effecten. Een effect (aandeel) is een papier dat je krijgt als bewijs dat je geld in een bepaalde zaak of bedrijf hebt gestoken. Een effecten beurs is ook het gebouw waarin die markt plaatsvindt. E.G. Dit staat voor de Europese Gemeenschap die bestaat uit 12 landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, GrootBrittannië, Denemarken, Griekenland, Spanje en Portugal. Het belangrijkste doel van de E.G. (nu Europese Unie) is de bevordering van de handelsbetrekkingen. Intern zorgt de gemeenschap hiervoor door de grenzen tus sen de lidstaten open te stellen. Extern doet ze dit door als één geheel naar buiten te komen, waardoor ze bij eventuele onderhandelingen veel sterker staat dan het geval zou zijn, wanneer iedere lidstaat voor zich zou opkomen. De Europese parlementsleden, die rechtstreeks verkozen worden, zetelen in het Europees Parlement in Straatsburg.
euronext.com