Eiffeltoren

Dit 300 m hoge stalen bouwwerk werd in 1889 te Parijs gebouwd. Ter gelegenheid van .de Wereldtentoonstelling bouwde Alexandre Eiffel een toren en had daar 7500 ton ijzer voor nodig. EIK. Een van de algemeen voorkomende bomen is de eik. Vooral op gronden die boven de zeespiegel liggen komt hij veel voor. Het belangrijkste kenmerk is de typische vrucht, de eikel, die één groot zaad bevat. De bladrand verloopt golvend; we zeggen dat het eikeblad gelobd is. Zijn de lobben niet stomp, maar eindigen ze in nogal scherpe punten, dan heb ben we niet met de inlandse eik maar met de Ameri kaanse eik te maken.
http://www.tour-eiffel.fr/