ELEKTRICITEIT

Is een natuurkracht, een vorm van energie (evenals warmte, mechanische ernergie, enz.). Het woord is afgeleid van het Griekse elektron, dat barnsteen betekent. In het verre verleden is nl. bij barnsteen voor het eerst waargenomen dat het lichte voorwerpen aantrekt, nadat het met een droge wollen doek is gewreven. Die geheimzinnige aantrekkings kracht is men elektriciteit blijven noemen. Elektriciteit kan ook worden opgewekt door scheikundige ) werking (galvanische elektriciteit), door warmte (thermoelektriciteit) en door magnetische inductie (geïnduceerde elektriciteit). Pas in de 18de eeuw be gonnen geleerden de elektrische verschijnselen we tenschappelijk te onderzoeken. Een eeuw daarna kwamen toestellen beschikbaar waarmee elektriciteit in voldoende hoeveelheid kon worden opgewekt om nuttig te kunnen worden. Het meest indrukwekkende elektrische verschijnsel in de natuur is nog steeds de bliksem, een grote elektrische vonk.