Elektriciteitsongeval

Als u een slachtoffer moet helpen dat onder stroom staat, loopt u de kans zelf een stroomstoot te krijgen. Schakel daarom eerst de stroom uit. Lukt dit niet, verwijder de patiënt dan van de stroombron. Dit kunt u doen met behulp van een droge bezemsteel of houten stoel terwijl u zelf op een droge isolerende ondergrond staat. Doof vervolgens eventueel brandende kleding met behulp van een deken. Ligt het slachtoffer op de grond, controleer eerst de ademhaling en de hartslag. Pas, zo nodig, kunstmatige ademhaling toe. Ga na of er geen ledematen gebroken zijn. Haalt het slachtoffer nog adem, leg hem dan in een stabiele zijligging. Controleer de polsslag en ga na of er brandwonden zijn. Deze kunnen dieper zijn dan ze er uitzien. Brandwonden moet men met koud water deppen en ze van de lucht afsluiten met een verband. Waarschuw zo snel mogelijk de ambulancedienst.

Elektrische schok
Een elektrische schok kan het ademhalingscentrum in de hersenen verlammen. Dit kan bewusteloosheid en ademstilstand tot gevolg hebben. Ook het ritme van de hartslag kan verstoord raken.

Elektrische schokken zijn biina altijd te voorkomen als men maar enkele voorzorgsmaatregelen neemt
-Gebruik veiligheidsstopcontacten, vooral als er nog kleine kinderen in huis zijn
-Zorg voor een goede aardlekschakelaar
-Controleer de elektrische leidingen. vooral als die al wat ouder zijn, om er zeker van te zijn dat ze niet versleten zijn.
-Dank gebrekkige apparaten af of laat ze direct repareren
-Ga na of de apparatuur in badkamer en keuken goed geaard is