Elektrische Zaag

Bij het gebruik van een elektrische handcirkelzaag is het besturen van het apparaat het belangrijkste. Zaag nooit uit de vrije hand. Gebruik zo mogelijk de geleiders van de machine of maak van hout een mal of geleider.

Gebruik altijd een scherp zaagblad; botte zagen werken langzaam, belasten de motor onnodig en verhogen de kans op ongelukken. Draai alle bouten, moeren en schroeven van de machine regelmatig aan en verwijder aangekoekt zaagsel. Vertrouw nooit op een ingebouwde verstekinstelling. Gebruik die alleen voor een grove instelling en verfijn deze vervolgens met behulp van stukjes afvalhout.

Een elektrische handcirkelzaag zaagt in opwaartse richting. De zaagtanden kunnen het hout doen splinteren als ze naar buiten komen. Voor een gave zaagsnede daarom de zaaglijn aangeven op de achterzijde van het werkstuk en het stuk vervolgens staat; kijk ook of het zaagblad slingert.

Maak voor een zaagsnede dwars door het hout een geleider van een recht stuk hout en spijker of klem dit, evenwijdig aan de zaaglijn, op het werkstuk. Geleiders voor het doorzagen van planken in de lengte worden gemaakt van 20 en 40 cm brede stroken triplex of hardboard. Gebruik voorde smalle strook een van de oorspronkelijke, door de fabrikant gezaagde zijkanten. Spijker of lijm ze op de brede strook en wel zo, dat de nieuwgezaagde randen met elkaar gelijk liggen. Zaag nu de breedste strook op de juiste maat door de ‘fabriekskant’ van de smalle strook als geleider te gebruiken. Gebruik deze zelfgemaakte geleider door de eenlaagskant op de zaagsnede te plaatsen en de zool van de machine langs de fabriekskant van de smalle strook te laten lopen.