Emancipatie

Betekent letterlijk vrijmaking of gelijkstelling voor de wet. Zo bestaat er de vrijverklaring van slaven, lijfeigenen, enz. Ook het wegnemen.

van vroeger bestaande, beperkende bepalingen en toekenning van gelijke rechten noemen we emancipa tie. Een bekend voorbeeld is de emancipatie van de vrouw, waarbij gelijke kansen in de maatschappij, gelijke beloning voor hetzelfde werk voor mannen én vrouwen de belangrijkste doelen zijn. Vooral in Euro pa en de Verenigde Staten werden verenigingen op gericht tegen de ongelijkheden tussen man en vrouw.