Embargo

Dit is het in beslag nemen van schepen of goederen van een bepaald land. Zo kan een rege ring bijvoorbeeld tonen dat ze het niet eens is met wat de regering van een ander land doet. Embargo wil ook zeggen dat het dan verboden is om goederen (bijv. wapens) aan dat land te leveren. In de kranten wereld wil een embargo zeggen dat het een joumalist verboden is om iets voor een bepaalde datum te publiceren.