Emigratie

Veel mensen zijn uit hun eigen land weggetrokken. Soms werden zij gedreven door hon gersnood; anderen konden in eigen land hun geloof niet uitoefenen en trokken weg. Dit wegtrekken uit het eigen land naar een ander land noemen we emigra tie. Meestal betekent emigratie een definitieve vesti ging in een andere werelddeel of land. In de Verenig de Staten van Amerika woonden oorspronkelijk emi granten uit Engeland, Ierland, Duitsland, Italië en de Scandinavische landen. Deze mensen probeerden in de vorige eeuw hun geluk in het “Verre Westen” te zoeken. De huidige Amerikanen zijn afstammelingen van deze pioniers.