Energiemeters aflezen

In elk huis zitten meters om het gasen elektriciteitsverbruik te meten. Wie de standen regelmatig bijhoudt, kan zo het eigen energieverbruik controleren. Tel de cijfers achter de komma niet mee. Wees niet verbaasd als de meter ‘s zomers overdag doorloopt, zelfs al staat er geen radio aan: apparaten als koelkasten gebruiken dag en nacht energie.

De meters zijn eigendom van het energiebedrijf; u betaalt er huur voor. Eventuele tussenmeters -om gasen/of elektriciteitsverbruik in een bepaalde ruimte te meten -zijn eigendom van de huiseigenaar.
Sommige gemeenten kennen een verschillend dagen nachttarief; om van dit tariefsverschil te kunnen profiteren is een dubbele meter nodig, die het verbruik tijdens beide perioden noteert. Deze meters zijn niet altijd zo voordelig als op het eerste gezicht lijkt: men moet een dubbele huur betalen, hetgeen het tariefsverschil dikwijls weer temet doet. Vraag daarom tevoren advies aan het energiebedrijf.

Maak er een gewoonte van eenmaal per maand de stand van gasen elektriciteitsmeter op te nemen. Ga na of het verbruik sterk verschilt met de vorige periode en probeer de reden daarvan te achterhalen (bijv. aanschaf elektrisch apparaat, veelvuldige afwezigheid). U zult voortaan bewuster met energie omgaan.

Energieleveranciers:
Essent
Nuon
Oxxio
Nederlandse Energie Maatschappij
Enenco
eon