Epidemie

Het optreden van een besmettelijke ziekte die zich zeer snel uitbreidt (veel mensen be smet) en na enige tijd weer geheel of bijna geheel verdwijnt, noemen we een epidemie. Zeer berucht is de griepepidemie in 1918 geweest. Een pestepidemie heerste vroeger in vele landen, en bekend is de peste pidemie van Londen in 1665. In tropische gebieden, waar nogal wat natuurrampen voorkomen, vreest men altijd voor epidemieën, o.a. voor cholera.