Etiketten Levensmiddelen

Op de verpakking van levensmiddelen moet de klant die informatie kunnen vinden, die voor hem of haar van belang is bij de aankoop van het betreffende produkL Er zijh zelfs wettelijke bepalingen voor. Toch zullen waarschijnlijk maar weinig mensen alle afkortingen, symbolen, getallen en dergelijke volledig begrijpen.
In ieder geval moet de naam het produkt op de verpakking vermeld staan. U kunt dan in één oogopslag zien of u runderdan wel varkensgehakt koopt, of wat voor soort jam er bijvoorbeeld precies in het uitgekozen potje

De meeste verpakte levensmiddelen dienen verder voorzien te zijn van een omschrijving van de ingrediënten. exacte hoeveelheden worden meestal niet vermeld.

De fabrikant of winkelier is wel verplicht de verpakte hoeveelheid (bijvoorbeeld in kilogrammen of liters) te vermelden.
Wanneer een produkt korter dan anderhalf jaar houdbaar is, moet de verpakking een datumaanduiding , die aangeeft tot wanneer het ten minste houdbaar is.

Duidelijkheid
Ondanks de voorschriften van de wetgever en de goede bedoelingen van de fabrikanten, valt het voor de koper vaak nog niet mee de nodige informatie van het etiket af te lezen. Enkele voorbeelden.
Naam: Wanneer u denkt chocoladehagel te kopen en op de verpakking staat ‘Boterhamkorrels’ en ‘Cacaofantasie’, dan koopt u iets waarin helemaal geen of nauwelijks cacao (dus chocolade) is verwerkt. Let er dus op dat er op het pakje staat ‘Chocolade hagel’.
Ingrediënten: Wanneer u tevreden constateert dat er in het rijtje ingrediënten op een bepaalde verpakking ‘suiker’ ontbreekt en daarom overgaat tot aankoop van het betreffende produkt, kunt u bedrogen uitkomen. Glucose, fructose of dextrine zijn namelijk alleen maar mooie benamingen voor suikerstoffen.
Hoeveelheid: Als u oplet, zal het u opvallen dat er tegenwoordig vlakbij de aanduiding van de hoeveelheid een ‘e’ is afgedrukt. Deze ‘e’ geeft aan dat de opgegeven inhoud van de verpakking wat mag afwijken. Deze toegestane afwijking kan soms tamelijk fors zijn.
Datumaanduiding: Kijkt u altijd goed wat hierbij vermeld staat. Vooral bij zuivelprodukten, vlees en vleeswaren. Let dan ook op hóe een en ander is aangegeven, bijvoorbeeld ‘Tenminste houdbaar tot …’, ‘Houdbaar tot 3 dagen na …” enzovoort. Bij eieren komt het nogal eens voor dat alleen de week is vermeld, waarin ze zijn verpakt.