Fantasiestenen van eigen maaksel

Zelf stenen maken is plezierig en de kosten zijn lager. U hebt nodig: diverse mallen, zand, grind, cement en water. Deze bestanddelen worden in de juiste verhouding gemengd, in de mal gestort en klaar is de siersteen. Wie geen zin heeft in het saaie grijs, kan de stenen naar eigen smaak kleuren. In dit hoofdstuk vindt u allerlei foefjes en kneepjes, die het werk sneller doen verlopen, terwijl een beter resultaat wordt bereikt.

Wie een scheidingsmuurtje om zijn tuin wil hebben of decora-tieve tegels wil leggen op de oprit naar de garage, moet deze beschrijving aandachtig lezen. Met behulp van mallen, die door u nog gedeeltelijk veranderd kunnen worden, kunnen mooie stenen en tegels gemaakt worden. Het enige nadeel is, dat het geruime tijd duurt, voordat u het benodigde aantal bij elkaar heeft. U kunt zelf kiezen of u de stenen tijdens het maken kleurt of ze later verft. Als u een hogere muur wenst, kunt u natuurlijk twee, drie of vier steenblokken op elkaar metselen met specie. Om te verhinderen dat de grond dan door het grote pewicht van de muur verzakt, moet u een fundering storten, die iets breder is dan de muur. Het beton, waarvan u de sierstenen wilt maken, mag niet te nat en niet te droog zijn. Het zou jammer zijn als de stenen na het drogen zouden breken of scheef en krom zouden zijn.
Meng 2 delen zand, 3 delen grind en een deel cement met zoveel water, dat het mengsel ‘aardvochtig’ is; nu kan er niets meer gebeuren. Vergeet de verf niet; dit brengt afwisseling in het saaie grijs. Cementverf is in diverse kleuren verkrijgbaar. Belangrijk is dat u voor gekleurde stenen de mengverhouding precies noteert, zodat u later geen kleurverschillen krijgt. De mallen hoeven niet bewerkt te worden. Het principe is voor alle mallen gelijk: het onderblad wordt eerst in de mal gelegd en dan wordt het beton erin gestort en glad gestreken. Draai dan de gevulde mal om, druk met de duimen op de onderplaat en til de mal op.
Nadat de onderplaat is verwijderd, kan de volgende steen gemaakt worden. Op een ding moet u bijzonder goed letten: vul de mal steeds laag voor laag. Vul de mal allereerst voor ongeveer eenderde, druk het beton goed aan en breng hierop een nieuwe laag aan. Herhaal dit tot de mal gevuld is. Hoe vaster het beton wordt aangestampt hoe sterker de tegel of steen wordt. Erg decoratief zijn uitgewassen betontegels. Hier-voor wordt een mengsel van vier delen riviergrind, een deel fijn zand en een deel cement gemaakt.
Dit mengsel moet iets vochtiger zijn dan het normale beton-mengsel. Leg eerst een laag van ongeveer 3 cm hoog in de mal. Leg daarover de volgende lagen en stamp deze steeds goed aan. Nadat de mal is verwijderd, moet de steen eerst enkele uren drogen. Was daarna met een natte kwast de cementresten tussen de kiezelstenen voorzichtig uit. Na twee tot drie dagen zijn de tegels zover verhard, dat ze op de fundering gelegd kunnen worden. Stenen voor zwaar belaste oppervlakken (b. v. een oprit) moeten langer drogen, omdat beton de maximale sterkte pas na drie tot vier weken bereikt. Als u een looppad, een terras of een oprit naar de garage wilt maken van tegels, moet u tussen de tegels steeds een 1 cm brede voeg vrijlaten. Deze voegen moeten worden opgevuld met fijn zand. Met deze mal kunt u acht stenen tegelijk storten. De afmetin-gen zijn ca. 46 x 23 x 9 cm. Hiermee kunt u snel en probleemloos een scheidingsmuurtje maken. Wij hebben hier de stenen alleen als voorbeeld neergezet en hadden dus geen tundering en voegspecie nodig. Het muurtje is erg decoratief.

Dezemalvan30 x 30 x 6 cm is veelzijdig toe te passen. Door er blokken of stroken in te leggen kunt u de tegels kwadrant, rond of kruisvormig maken. Mengsel: 2 delen zand, 3 delen grind en een deel cement mengen met water tot het mengsel aardvochtig is. Rechts: hier werd teveel water gebruikt.

Kruisvormige stenen, gelegd op een stevige fundering zijn bijzonder geschikt voor zware belasting. Leg blokken in de hoeken van de mal.
De zijden van de honingraatvormige mal zijn 30 cm lang. Door de gaten wordt de vorm uit de mal gedrukt.