Frerikshuus – Aalten

De Vereniging Oudheidkamer Aalten werd in 1928 opgericht met het doel ‘de historische band van ons volk aan het verleden te versterken en te bewaren door het verzamelen van oudheidkundige voorwerpen… in 1976 kon na een uitvoerige restauratie het Frerikshuus betrokken worden, een pand uit het begin van de 19e eeuw, genoemd naar de generaties Freriks die er tot 1924 hebben gewoond.

De collectie omvat o.a. archeologische vondsten, wapens, klederdrachten – waaronder mutsen en kinderkleding -, huishoudelijke voorwerpen, ambachts- en landbouw-gereedschappen, schilderijen en foto’s. in een weefkamer zijn een weefgetouw uit 1650 en talrijke attributen die werden gebruikt bij de vlasverwerking te zien. Daarnaast vindt men er een compleet ingerichte koperslagerij en voorwerpen met betrekking tot de voormalige Aaltense pijpen-fabricage.

Achter het Frerikshuus staat de Freriksschuur die nog gerestaureerd moet worden. Te zijner tijd zal deze schuur als boerenmuseum worden ingericht met rijtuigen, wagenkarren, gereedschappen, een radmakerij en een boerenkeuken.

De koperslagerij in het museum dateert uit  1850. De in een houten balk opgestelde ‘staken’fungeerden als aambeeld bij het verwerken van het koper. 2 Beschilderde hoededozen met Duitse opschriften.

Markt 14 Frerikshuus – Aalten

05437-2785

Openingstijden: 16 mei-15 september:

di t/m vr 10.00-12.00 uur en

14.00-17.00 uur; 16 september-

15 mei: ma wo en vr 14.00-17.00 uur

Toegangsprijzen: