Gaslek

Maatregelen bij het waarnemen van gaslucht

Hoewel aardgas op zich niet giftig is kan een gaslek toch tot ongelukken leiden vanwege het explosiegevaar. Handel daarom onmiddellijk indien u ergens in huis een gaslucht waar- neemt. Open zo snel mogelijk alle deuren en ramen en controleer vervolgens of op een van de gasapparaten in huis een kraan open staat zonder dat het gas brandt. Let daarbij ook op de waakvlammen van gasfornuis, gasgeiser en dergelijke.

Is een openstaande kraan niet de oorzaak bel dan zo snel mogelijk het gasbedrijf of een erkend installateur. Waarschijnlijk is er een lek in een van de gasleidingen. Gebruik geen open vuur, rook niet en gebruik geen elektrische schakelaars. Sluit zo mogelijk de hoofdgaskraan (in de meterkast).