Gazonaanleg

Voordat u gras kunt zaaien of graszoden kunt leggen, moet u de grond goed voorbereiden. Ongelijkmatige, lelijke gazons zijn altijd het produkt van een slechte voorbereiding.

Om te beginnen moet het vlak gewoonlijk goed horizontaal zijn. Dit bereikt u door om de 3 à 4 m stokjes in de grond te zetten en deze met behulp van een lange rechte lat en een waterpas op hoogte te brengen. Is de grond erg ongelijk, dan haalt u eerst de bovenste 15 cm weg, waarna u de ondergrond volkomen gelijk maakt. Vervolgens brengt u de bovengrond weer gelijkmatig aan. Door aantrappen en rollen zorgt u voor een stevige bodemlaag. Steentjes, wortels en ander vuil worden uiteraard verwijderd.

Bij een groot gazon is het noodzakelijk voor een kunstmatige afwatering te zorgen. Dit kan in de vorm van een stelsel van draineerbuizen of greppels met puin of steen.
De aldus bewerkte grond laat u enkele weken liggen. Opkomend onkruid wordt weggeschoffeld, waarna u de grond met een brede hark met korte tanden weer gelijk maakt. Een paar weken vóór het zaaien werkt u kunstmest voor gazonaanleg door de bodem. Met behulp van een hark en een lichte roller maakt u de grond weer egaal.

Zaaien
De meest geschikte perioden voor het inzaaien van een gazon zijn voorjaar en herfst. Per 100 m2 heeft u 2-3 kg zaad nodig voor een snel resultaat. Om gelijkmatig zaaien te vergemakkelijken deelt u het te bezaaien oppervlak in gelijke rechthoeken. Daarna verdeelt u het zaad in evenveel gelijke porties, die u per rechthoek uitzaait. Tegen vogelschade kunt u het zaad vermengen met menie. Als u ruim zaait, zal de schade wel meevallen en bovendien pikken de mussen juist ook veel onkruidzaden weg. Hark het zaad licht in en ga er in twee richtingen met een roller overheen.

Graszodenleggen
Verwijder eventueel aanwezig onkruid en maak alle zoden even dik. Leg de zoden in baksteenverband strak tegen elkaar aan. Strooi na het leggen fijne aarde over de zoden en borstel deze in ontstane spleten en gaten. Strooi graszaad op dunne plekken. Rol de zoden in twee richtingen en laat ze vervolgens enkele weken met rust, opdat de wortels zich goed kunnen zetten.

Verzorging van het gazon
De eerste keer maait u als het gras 5-8 cm hoog is met de messen op een hoge stand. Daarna houdt u het gras door maaien enkele maanden op 3-4 cm hoogte. Eenjarig onkruid overleeft het maaien op den duur niet. Grotere onkruiden steekt u voorzichtig uit. Na een halfjaar kunt u eventueel een onkruidbestrijdingsmiddel toepassen.

Geef een reactie