Gebit

Het gebit van een volwassen mens bestaat uit 32 tanden: snijtanden, hoektanden, valse en ware kiezen. De laatste kies in iedere kaak heet de ver standskies, maar deze heeft met het verstand niets te maken. Het blijvende gebit wordt voorafgegaan door het melkgebit dat uitvalt. Het gebit van de moderne mens is dikwijls reeds op jeugdige leeftijd onvolledig. Vaak treedt tandbederf op door snoepen. Het eten van fruit en het steeds poetsen van tanden kan cariëstegengaan. Ook fluor kan het optreden van gaten in tanden en kiezen tegengaan.