Geiser

Geiser is een bron die regelmatig heet water en stoom spuit. Door een vulkaan onder de grond wordt het koude water van de bron verwarmd. Dit kan zo heet worden dat het water gaat koken en er stoom ontstaat. Daardoor loopt de druk hoog op. Als de druk voldoende hoog is, spuiten water en stoom er ineens uit. Denk maar aan de fluitketel als de fluit er afspringt. Door het spuiten daalt de druk en kan er weer koud water toestromen. Dan begint alles weer opnieuw. Op Ijsland komen veel geisers voor. Een geiser is ook een toestel om warmte te leve ren. Er wordt gas gebruikt om de geiser te verwarmen.