Geluid

Het geluid omvat de trillingen van de lucht die door het gehoororgaan worden waargenomen. De trillingen planten zich voort met een snelheid van ongeveer 300 m per seconde. In water ver plaatst de trilling zich wel 5 maal zo snel voort. Het echolood op schepen maakt gebruik van de voortplantingssnelheid van het geluid door water en kan daar door de diepte van de zee meten. Het gehoor kan niet alle trillingen horen, enkel tussen de 20 en 10000 trillingen per seconde. Hoe sneller de trilling, des te hoger is de toon.