Gemeentelijk Archeologisch Museum – Aardenburg

Bij opgravingen door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-onderzoek is in Aardenburg zoveel materiaal naar boven gekomen dat de gemeente besloot een representatief gedeelte ervan in een museum önder te brengen.

Vondsten uit de middensteentijd, zoals vuurstenen pijlpuntjes en krabbetjes, hebben aangetoond dat er  5000 v.C. in deze streek al van menselijke bevroning, waarschijnlijk rondtrekkende rendierjagers, sprake was.

Wanneer de Romeinen zich hier werkelijk hebben gevestigd weet men nog niet nauwkeurig, maar uit de opgravingen is wel gebleken dat er tussen 300-700 n.c. veel Romeins aardewerk in gebruik was. Ook zijn de fundamenten van een Romeins castellum blootgelegd. Een reconstructie van de vroegere toestand wordt bemoeilijkt doordat Aardenburg in de middeleeuwen enige malen werd verwoest en voor de wederopbouw ook de fundamenten van de Romeinse gebouwen werden gebruikt.

De collectie bestaat voornamelijk uit voorwerpen uit de middensteentijd, de Romeinse tijd en uit de bloeitijd van Aardenburg als middeleeuwse handelsstad.

Bij het museum hoort een plantentuin met inheemse planten die voor een deel zeldzaam zijn geworden, maar vroeger veel in deze buurt voorkwamen.

Marktstraat 18

Openingstijden: ma t/m vr 10.30-17.00 mir;

1 mei-30 september: tevens za 10.30-17.00 uur

Toegangsprijzen: