Geschillencommissies

Theoretisch kunt u bij een geschil met een leverancier of dienstverlener de zaak aan de rechter voorleggen. Praktisch is dit echter dikwijls onuitvoerbaar omdat er relatief veel tijd en geld mee is gemoeid. In verschillende branches is men in samenwerking met de Consumentenbond en de overheid gekomen tot geschillencommissies, waaraan een zaak kan worden voorgelegd. Naar de Stichting Consumentenklachten in ‘s-Gravenhage kunt u klachten sturen ter behandeling door de volgende geschillencommissies: Chemisch reinigen, Natwas, Reizen, Recreatie, Woninginrichting, Parket, Keukens en Openbare nutsbedrijven. Verder is er nog een Geschillencommissie Bontwaarborg

Indien u een klacht voorlegt aan een geschillencommissie, moet u zich neerleggen bij de beslissing van dit orgaan -u kunt er dan niet ook nog eens mee naar de rechter gaan als de uitspraak van de geschillencommissie u niet zint.