GESTEENTE EN MINERALEN

De aarde, waarop wij leven, is door gesteente bedekt. In vele delen van de wereld is het onder gras en grond verborgen. Maar men kan het bij de rotswanden aan zee en in woestijnen zien. Gesteente bestaat uit mineralen. Sommige mineralen, zoals kwarts, bestaan uit schitterende kristallen van veel vormen en in veel kleuren. Er zijn veel verschillende soorten gesteente. Sommige, zoals graniet, zijn hard. Andere, zoals zandsteen, hebben kleine harde korrels. Kalksteen komt voort uit het restant van dieren. Kolen worden gevormd uit het restant van plariten. Conglomeraat bestaat uit stukjes van verschiUend gesteente, die op natuurlijke wijze aan elkaar zijn verbonden.
Mensen gebruiken gesteente voor gebouweh en om allerlei dingen in fabrieken te maken. Ze hebben in de aarde mijnen en steengroeven uitgehouwen om het gesteente er uit te halen.

Gesteente door vuur gemaakt
Lang geleden was de aarde een enorme bal hete, gesmolten mineralen. Langzaam begdn ze af te koelen. Het buitenste werd hard en werd gesteente. Het vormde een korst om de aarde heen. Dit gesteente wordt vuursteen genoemd. Heel diep in de aarde is het nog warm. Soms stijgt heet gesmolten gesteente, magna genoemd, naar de oppervlakte. Een gedeelte ervan koelt af, diep binnen de korst. Het wordt hard gesteente, graniet.
Soms barst het gesmolten vloeibare gesteente uit de vulkanen. Dan heet het lava. Het koelt af en vormt verschillende stenen. Een van deze soorten heet obsidiaan. Het is hard, zwart en het glimt. Een andere is puimsteen. Dit is het liehtste gesteente. Het heeft zo veel luchtbelletjes, dat het op water drijft.

Granieten heuvels
Het landschap om je heen is uit rots gesneden. Op sommige plaatsen steken granieten heuvels boven het omringende land uit. Dit graniet lag vroeger diep in de aarde. De bovenliggende rotsen zijn verdwenen. Ze zijn uiteengevallen en met regen, wind en ijs meegevoerd. Hard graniet slijt langzamer af.

Een vreemde lavastroom
Sommige rotsen in Noord-Ierland hebben een merkwaardige vorm. Ze lijken op naast elkaar gestapelde kolommen. Vroeger dacht men, dat ze door reuzen gebouwd waren om van lerland riaar Schotland te reizen. Ze werden de Straatweg der Reuzen genoemd. We weten, dat het gesteente eerst lava was dat uit een barst in de aarde stroomde. Het koelde snel af en vormde deze vreemde zuilen.

Bouwen met graniet
Als je naar het gepolijste steen op de gevel van een gebouw kijkt, zul je misschien zien, dat het glimt en fonkelt. De kleuren, die je in de steen ziet, zijn de verschillende mineralen. Graniet bevat verschillende kleuren: grijs, roze, wit en geel. Dit zijn de kleuren van de verschillende mineralen. De mineralen in graniet zijn kwarts, mica en veldspaat. Graniet is een goede bouwsteen. Het is sterk en gaat erg lang mee. Als het gepolijst is, is het prachtig. Bouwers gebruiken het soms om belangrijke gebouwen mee te versieren. Grote blokken worden voor havenmuren gebruikt. Ze kunnen de sterke golven weerstaan.