Golflengte

Het is de afstand, waarover een golf zich gedurende een volledige periode voortplant. Deze afstand is afhankelijk van de trillingstijd en van de snelheid waarmee de golf zich voortplant. Daarom is de golflengte gelijk aan de voortplantingssnelheid gedeeld door het aantal trillingen per seconde. Het begrip golflengte wordt ook gebruikt in de radiotech niek. Omdat radiogolven zich voortplanten met een snelheid van 300.000 km per sec. kan de uitzendfre quent~e en de golflengte in elkaar uitgedrukt worden. Zo zal een golflengte van 200 m overeenkomen met een frequentie van ongeveer 1.500.000 trillingen per second6. Ofwel 200 m is ongeveer 1500 kHz.
Wanneer mensen elkaar niet begrijpen, wordt wel eens gezegd dat ze op een verkeerde golflengte zit ten.

Het is de afstand, waarover een golf zich gedurende een volledige periode voortplant. Deze afstand is afhankelijk van de trillingstijd en van de snelheid waarmee de golf zich voortplant. Daarom is de golflengte gelijk aan de voortplantingssnelheid gedeeld door het aantal trillingen per seconde. Het begrip golflengte wordt ook gebruikt in de radiotech niek. Omdat radiogolven zich voortplanten met een snelheid van 300.000 km per sec. kan de uitzendfre quent~e en de golflengte in elkaar uitgedrukt worden. Zo zal een golflengte van 200 m overeenkomen met een frequentie van ongeveer 1.500.000 trillingen per second6. Ofwel 200 m is ongeveer 1500 kHz.Wanneer mensen elkaar niet begrijpen, wordt wel eens gezegd dat ze op een verkeerde golflengte zit ten.